Разград – сайтове

Изработка на сайтове Разград и Кубрат

Изработка сайт Разград Кубрат извадка от сайт bg.wikipedia.org

Общата площ на област Разград е 2637 кв.км. при население 128 871 души по данни от 2011 г. В продължение на много векове Разградска област е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море. Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад. Областта е разположена в Дунавската хълмиста равнина, местност Лудогорие с умереноконтинентален климат.

Област Разград се състои от 7 общини: Завет • Исперих • Кубрат • Лозница • Разград • Самуил • Цар Калоян

При изработка на сайтове за поръчители от област Разград работим предимно онлайн. Възможно е да се организира среща с наш представител за консултация и офериране на процеса при изработване на сайт. При изработване на по-големи проекти за сайт сме ползвали разкриване на временен офис в Разград и Кубрат.

Изработени сайтове в регион Разград

Изработка на сайт Разградсайт denisplast.com – изработка на сайт за дограма, пакет Лесен – Разград

Изработка на сайт Кубратсайт barbaroni.eu – изработка на сайт за барбарони, пакет Лесен – Кубрат

Изработка на сайт Разградсайт hromtuning.com – изработка на сайт за тунинг, пакет Лесен – Разград

 

 

оценка / 5 ; гласове:


Виц за отмора

Бабата на геймър се опитала да го прати за хляб. Геймърът я придумал да теглят клечки кой да иде до магазина, защото бил на много важно място в играта. Бабата изтеглила късата клечка и тръгнала разочарована към магазина. Изминала част от пътя, без да подозира, че си е забравила парите, когато чула мобилния си телефон да звъни:
- Ало?
- Abort mission, return to base!