Редактиране на менюта в сайт

За да организирате структурата на Вашия сайт в менюта и страници е нужно да посетите админ панела в раздел Менюта.

Редакция на меню в сайт

При първото си влизане на раздел Меню щевидите вляво дървовидна структура с озаглавени раздели с имената на езиците в сайта ви. За да "разстелете" менюто кликнете на иконката с + разположена най-отпред.

Редакция на линкове в сайт

Кликайки върху името на дадена страница ще видите нейните допълнителни характеристики вдясно. Това са допълнителните бутони: Общи настройки, SEO настройки и Допълнителни настройки. В Общи настройки чрез отметка Видима, може да направите страницата невидима в сайта.

Поддръжка на меню в сайт

В раздел SEO настройки попълнете важните за мета данни за търсещите машини. Това са данни, които не се виждат в самия сайт, но се виждат от бота на търсачките – пр. google.

SEO настройки в сайт

В раздел Допълнителни настройки се настройва как да работи бутона. Чрез превключване в поле Тип може да изберете настройки за страницата. Последната отметка Зареждане на друга страница вдясно има икона за избор на страница от менюто.

Допълнителни настройки в сайт

Кликайки на дяснната иконка за връзка към друга страница се зарежда на екран менюто на сайта ви, за да изберете коя страница бихте желали да се зареди.

Редакция на линкове в сайт

В горната лява част има разположени бутони: Нова Страница, Изтриване, Копиране, Вмъкване. За да добавите нова страница в менюто е нужно първо да кликнете на менюто в което искате да бъде самата страница. Ако искате да добавите подстраница трябва да кликнете на името на самата страница.

Създаване на линкове в сайт

След това избирате бутон Нова страница и попълвате заглавие за нея. Новата страница се зарежда най-долу в менюто. Ако тя е подстраница пък ще се зареди с една стъпка навътре под избраната първоначално страница.

Бутона Копиране служи за да копирате съдържанието на една страница в друга. Изберете страницата която искате да копирате и кликнете на бутон Копиране. След това кликнете на менюто в което искате да добавите новокопираната страница и изберете бутон Вмъкване.

Изтриване на страница от менюто се извършва с бутон Изтриване, като първо отново кликате на страницата която искате да изтриете.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Виц за отмора

Потребител: Не ми работят цифрите на клавиатурата, помогнете.
Админ: Натиснете numLock.
Потребител: Вече десет пъти го натиснах.
Админ: А, трябва нечетен брой пъти!