Редакция на допълнителен език за сайта

С помощта на администрацията може да създадете многоезичен сайт. Забележете че няма ограничение в броя на допълнителните езици за Вашия сайт. За да добавите или редактирате наличните езици е нужно да посетите раздел Страници -> Езици в администрацията.

Настройка на мултиезичност в сайт

Тук ще видите наличните езици във Вашия сайт. Може да измените реда на тяхното показване в сайта, посредством зелените стрелки /3/. Създаването на допълнителен език в админ панела може да създадете като кликнете на бутон Нов Запис /1/.
 

Добавяне на нов език в сайт

В поле Инициали изпишете името с което ще се визуализира в сайта ви – пр. Russian или съкратено RU. В поле Пълно име въведете текста, който ще се показва когато се посочи линка за езика в сайта ви пр. Руски език. Поставете отметка Видим за да е публикуван езика в сайта.

В поле URL изпишете съкращението за групата от неговите страници – пр. ако изпишете ru, то в сайта наличните страници за този език ще се показват с адрес /ru. Поле Код е международното съкращение на езика. въведете примерно ru. В поле Подредба на букви изпишете ltr за език, чието четене е отляво надясно или rtl за език, чието четене е отдясно наляво. Накрая запишете с бутон Запис.

За да редактирате наличните езици в сайта е нужно да изберете иконка 2, показана в първото изображение на този урок.

Забележка: След като сте създали допълнителен език за вашия сайт е нужно да изберете в админ панела раздел Страници -> Менюта. Ще забележите че там се е появила нова група в която е нужно да добавите страници за съответния език. Ако вече сте създали страници на един език, може да копирате съответната страница и да я вмъкнете в групата на новия език. Така ще е нужно да промените само текстовата част на страницата, като подредбата и използваните изображения ще се запазят както в оригиналната страница на основния език.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Виц за отмора

В аптеката:
- Активен въглен имате ли?
- Има само неактивиран. Но може да пратите SMS на кратък номер 3434. Ще получите код за активиране.