Бързи икони

Общият изглед при успешен вход в админ панел изглежда така

Успешен вход

Заглавна страница

Достъп до началната страница в уеб сайта. От тук може да управлявате кои статии да са публикувани и кои не, както и да ги редактирате като кликнете върху името им. Може да ги преподредите с помощта на зелените стрелки в колона преподредба. Ако дадена статия вече не ви е необходима, може да я приберете в секция Архив. За да упражните някакво действие е необходимо първо да изберете статията с чек бокс-а пред нея Чек бокс и след като е вече маркирана да извършите желаното действие от иконите в горната част на страницата

Действия със статиите

Архивиране – премества избраната статия в секция Архив
Публикувай – публикува статия в публикация в сайта /т.е. става видима в сайта/
Снемане – спира статията от публикация и тя става невидима
Изтриване – изтрива избраната статия

Статични страници

 

 

 

Достъп до всички страници /ститии/ в сайта. Статиите биват единични или категориални. Единични статии са онези страници, които се показват в сайта самостоятелно. А категориални са статиите обединени в една обща категория. В хода на изработването на вашия  уеб сайт, ние може би вече сме ви информирали кои страници от включените в сайта ви са такъв тип. Подробности за начина на редактиране на единичните страници може да се запознаете в следваща наша статия „Единични страници“. За да се извърши определено действие с дадена страница отново първо тя трябва да бъде маркирана чрез чекбокса пред нея Чек бокс

Икони в статичните страници

Разархивиране – изваждане на статия от Архив
Архивиране – преместване на статия в Архив
Публикувай – публикува статия в публикация в сайта
Снемане – спира статията от публикация
Преместване – преместване на статия от една категория в друга
Копиране – копиране на статия /дублирането на статията може да бъде поставено в друга категория/
Изтриване – изтрива избраната статия
Редакция – редактиране на избрана статия /страница/
Добавяне – бутон за добавяне на нова статия /страница/

Секция Начало

Добавяне на нова статия / страница. Чрез тази икона може да добавите нова статия / страница в уеб сайта си. Действието е аналогично на бутон Добави от раздел Страници

Контакт

Достъп до секция Контакт.Подробности за тази секция може да видите в статия „Контакт“

Може да се върнете към екрана с бързите икони от менюто Сайт – Контролен панел

Екран бързи икони

В зависимост от типа сайт, който сте си поръчали може да имате и допълнителни икони – пр. Продуктов каталог, Имоти, Хотели и т.н.

Виц за отмора

- Миналата седмица се ожених!
- Поздравления! И тя ли е програмист?
- Не.
- Опа...че тогава за какво си говорите?!