Секция Превод

За да влезете в секция Превод на сайт, изберете иконата Превод

Избор на меню Превод

Зарежда се модула за езичност на сайта. Цялото съдържание на сайта е събрано в групи. От падащото меню Eзици избирате езика за който ще превеждате дадена уеб страница. В падащия списък Елементи се показват различни групи със сайтово съдържание.

Модул езичност на уеб сайт

Структурирането на групите е следното:

 • Categories – наименования на категориите
 • Contact – страници за контакт
 • Contents – статични и динамични страници в сайта
 • Menus – менюта, бутони и линкове
 • Modules – модули, заглавия на панели
 • Pools – заглавие на анкета
 • Pools:optoins – въпроси в анкетата
 • Sections – название на секции в сайта

Изберете това, което искате да преведете – пр. статична страница от група Contents. Пускате падащото меню и кликате на групата Content. Зареждат се всички ваши страници в сайта. Кликнете на името на страницата, която искате да редактирате.

Превод на уеб страница

 • 1 – бутон за копиране, ако искате името да е същото както в бълг.версия. Ако искате заглавието на страницата да е друго, попълнете клетката на долния ред Превод. Този бутон използвайте да дублирате първоначално съдържанието на страницата в раздел Етикет. След дублирането вече може само текстовата информация да преведете.
 • 2 – бутон за изтриване на заглавието или съдържанието, което сте въвели
 • 3 – изберете на коя версия език да се показват въведените текстове

След като приключите с превода на страницата, използвайте иконата за запис за да запишете направените промени бутон Save

Важно

В зависимост от вида пакет сайт, който използвате може да имате и други групи в падащото меню Елементи. Пр. ако имате пакет Каталог или Магазин, там ще ви се покажат групи за продуктите, за тяхното описание и т.н. Редактирането им е същото както в показания пример за статична страница.

Виц за отмора

- По какво човека прилича на компютъра?
- Също като компютъра на млади години човек има достатъчно хардуер и малко софтуер, на старини софтуер в изобилие, но все не достига хардуера.