1. Начало изработка сайт
  2. /
  3. /
  4. Изработка на сайт kimtex-bg.com, Плевен

Изработка на сайт kimtex-bg.com, Плевен

kimtex-bg.com
Строителен надзор

 

http://www.kimtex-bg.com

 

Накратко за клиента

Кимтекс ЛС ООД, гр. Плевен е лицензиран консултант за независим строителен надзор. Проектиране и изготвяне на документи за узаконяване на недвижими имоти. Сертифицира и обследва обществени и жилищни сгради и промишлени предприятия, съгласно Закона за енергийната ефективност.

 

От създаването си до 1999 г. фирмата развива предимно външно-търговска дейност. От 1999 г. до настоящия момент, предмета и на дейност се развива в следните направления:

· Лицензиран консултант по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на независим строителен надзор

· Проектиране и изготвяне на документи за узаконяване на недвижими имоти

· Сертифициране и обследване на обществени и жилищни сгради и промишлени предприятия, съгласно Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/

· Пълен инженеринг

· Мониторинг

Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти с богат и дългогодишен опит. Екипът е сформиран съгласно изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и Закон за енергийната ефективност /ЗЕЕ/. Архитектите и инженерите притежават пълна проектантска правоспособност, като членове на Камарата на архитектите в България /КАБ/ и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/. Голяма част от тях са лицензирани за “Координатори по безопасност и здраве”, съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

оценка / 5 ; гласове:

Виц за отмора

- Миналата седмица се ожених!
- Поздравления! И тя ли е програмист?
- Не.
- Опа...че тогава за какво си говорите?!