Сайт за проектанти stick-bg.com

stick-bg.com
Проектантско бюро

 

http://www.stick-bg.com

 

Накратко за клиента

Инвестиционни проекти за областта и страната

 

В бюрото се изготвят проекти за:

» жилищни сгради-нови и преустройства на съществуващи

» сгради с обществено-обслужващо предназначение

» промишлени и стопански сгради

» подробни устройствени и застроителни планове

Проектантите боравят свободно и професионално с автоматизирани системи за изготвяне на проектите си и използват в проектантския процес легитимен и лицензиран софтуер ”ArchiCAD” ”АutoCAD” ”Аllplan” „ArmCAD” „Tower 5.5“

Виц за отмора

Какви времена настъпиха: Ако преди всеки мъж беше длъжен да може да смени изгорялата крушка вкъщи, то сега всеки мъж е длъжен да умее да настрои рутер с WiFi.