Сайт за проектанти stick-bg.com

stick-bg.com
Проектантско бюро

 

http://www.stick-bg.com

 

Накратко за клиента

Инвестиционни проекти за областта и страната

 

В бюрото се изготвят проекти за:

» жилищни сгради-нови и преустройства на съществуващи

» сгради с обществено-обслужващо предназначение

» промишлени и стопански сгради

» подробни устройствени и застроителни планове

Проектантите боравят свободно и професионално с автоматизирани системи за изготвяне на проектите си и използват в проектантския процес легитимен и лицензиран софтуер ”ArchiCAD” ”АutoCAD” ”Аllplan” „ArmCAD” „Tower 5.5“

Виц за отмора

Потребител: Не ми работят цифрите на клавиатурата, помогнете.
Админ: Натиснете numLock.
Потребител: Вече десет пъти го натиснах.
Админ: А, трябва нечетен брой пъти!