Сайт за сертифициране iqa-cert.com

изработване на сайтове iqa-cert.com
Сертифициращ орган

Пакет за изработка на уеб сайт Мини, модул за теглене на документи, шаблон от галерия с уеб модели

изработване на сайтове http://iqa-cert.com

Съдържание на пакета уеб сайт

  • изработка на уеб сайт пакет Мини
  • система за качване и смъкване на документи

Накратко за клиента

IQA е компания с предмет на дейност – одитиране, контрол , сертифициране и обучение в областта на системи за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 26000 , както и с OHSAS 18001 .

Международна Асоциация за Качество ЕООД (IQA) е учредена през месец юли 2003 год. като юридическо лице съгласно действащото българско законодателство.

IQA разполага с екип от професионалисти – одитори, експерти и лектори, които гарантират качеството на предлаганите от компанията услуги. Провеждат се обучения в областта на СУ, включая вътрешни одитори, пълномощници на системи, ръководители на НАССР екипи и други.

Към IQA е създаден ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ – ОС към IQA съгласно изискванията на ISO/IEC 17021:2006. ОС към IQA предлага на клиентите си следните услуги:

  • предварителен одит на СУК
  • одит от втора страна на СУК
  • сертификация на СУК
  • надзорни одити на СУК

ОС към IQA се ръководи в своята дейност от следните основни принципи на работа: единен подход към всички свои клиенти; установяване на дълготрайни отношения с клиентите, основаващи се на етично поведение, взаимно доверие, и партньорство; гарантиране на обективност и безпристрастност; гарантиране на производствената и търговска тайна на клиентите, както и защита на техните интереси; подход основаващ се на доказателства професионализъм.

Сертификационната услуга на ОС към IQA не само оценява системата за управление за съответствие, но и нейната зрялост и възможностите за подобряване на ефективността и нейното оптимизиране;

 

Виц за отмора

Двама първокласници си говорят:
- Как се пише буквата а.
- Като кльомба, ама без кръгчето!