association-ici.eu

изработка на уеб сайт association-ici.eu
Асоциация

Изработване на уеб сайт Класик,  модул за мнения за уеб сайт, модул за оферти, шаблон избран от галерия уеб шаблони и модул за двуезичност на уеб сайт

изработка на уеб сайт http://www.association-ici.eu

Съдържание на пакет уеб сайт

  • изработка на уеб сайт пакет Класик
  • модул Мнения
  • модул Оферти
  • модул за езичност

Накратко за клиента

АСОЦИАЦИЯ „ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ” e частна фирма, регистрирана съгласно българското законодателство през 2004 г. в град София.
Учредители са 8 човека с дългогодишен опит в икономиката, маркетинга, рекламата,администрацията,финансите и системите за управление и контрол.
Към структурата на Асоциацията са привлечени над 50 човека, работещи както в Република България, така и в чужбина.
Консултантският екип привлечен към Асоциацията е от най-високо ниво и се разширява непрекъснато.
Те поддържат връзка с над 900 фирми в България, които са реални производители или потребители на стоки и услуги. Някои от тях са производители на уникални изделия или са изключителни представители на водещи световни производители.

Мисията на фирма АСОЦИАЦИЯ “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ” е да работи за създаването и въвеждането в експлоатация на интегрирана среда за търсене, събиране, натрупване и анализ на данни и информация – насочване и предоставяне на търговска информация. Тази среда се предопределя от самата същност на стопанския субект и социално – икономическата специфика на България, характерна с укрепването на бизнеса и създаване на условия за конкурентно способност.

В предлагания набор от услуги са съчетани успешно електронната презентация на информация, действащата структура в страната и чужбина и компетентни експерти.
Асоциация “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ” се стреми да подпомогне усилията на бизнеса в посока повишаване на ефективността му, като се базира на своя човешки потенциал и контакти.
Екипът на фирмата има за цел да сътрудничи на бизнеса и хората и да ги подпомага в работата им чрез нашите натрупани до сега контакти, знания и опит, чрез насочване и предоставяне на търговска информация, консултации и маркетингови похвати.

Дейността на Асоциация “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ”е насочена към:

Създаване на устойчиви и динамични бизнес връзки, повишавайки възможностите на фирмите за просперитет и развитие;
Осигуряване на бърз и ефективен достъп до пазари, партньори и инвестиции;
Повишаване на пазарния потенциал и конкурентоспособност на фирмите,чрез въвеждане на системите за управление на качеството, намаляване на енергийните им разходи и ефективни рекламни мероприятия;
Подготовка на фирмите за участие в програмите на Европейския съюз за финансиране и подпомагане развитието на българската икономика;
Съдействие и консултиране при подбора на подходящо оборудване, технологии и пазари;
Създаване на екипи от доказани професионалисти, готови да посрещнат комплексните потребности на фирмите.

 

Виц за отмора

Сериозните момичета, са като сериозните уеб сайтове. За получаването на допълнителни функции е нужна регистрация.