Фирмен сайт gild-co.com

gild-co.com
Строителна дейност

http://gild-co.com

Съдържание на пакета сайт

  • пакет Класик
  • модул Галерия
  • модул Обяви

Накратко за клиента

Дружеството е собственост на трима съдружници и се управлява от двама управители заедно и по отделно – г-н Гриша Георгиев- управител, г-ца Десислава Колева- финансов директор.
Във фирмата са назначени инженер- инж. Филиз Исмаилова, строителни техници- Недялко Неделчев, Илиан Венков, помощен строителен и офис персонал. При необходимост работим съвместно и със:
– инж. Петко Кръстев – проектант ХМС;
– ст. н. с. инж. Петър Дончев – инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания и проектиране;
– инж. Мартина Яковлева – проектант – конструктор;
– специалисти към катедри геология и геодезия към БАН, строителна камара София и Русе;
През 2007г. регистрирахме дъщерно дружество изцяло за проектиране в областта, която ще Ви представим, с наименование ГЕОХИДРОПРОЕКТ – ООД.
От 10 години ГИЛД – Ко изпълнява строителна и проектантска дейност, както в сферата на жилищното строителство, така и в областта на инженерни решения за укрепване на свлачища, каменопади, отводнителни дейности, почистване и укрепване на речни корита и дерета, ВиК и габионни конструкции.
През последните 6 години ГИЛД – Ко основно се занимава с гореизложените хидро и гео строителни дейности и габионни системи.
Нашето дружество вече 5 г. работи активно с обекти и проекти по ЗОП, предимно по линия на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и МРРБ, като е реализирало строителни обекти и проекти в следните Общини: Русе, Сливо поле, Ветово, Попово, Силистра, Тутракан, Велико Търново, Варна за над 1 250 000 лв. СМР и 260 000 лв. от проектантски хонорари.
Основната цел за 2008 г. е свързана, както с разширяване на нашата текуща строително – инженерна работа, така и с организирането на производ-ството на самите габиони и защитни мрежи.

Виц за отмора

Истинският IT-програмист се бръсне пред уеб-камера вместо пред огледало.