Изграждане на фирмен сайт alemasolar.com

изработка сайт alemasolar.com
Алема солар ООД

Изработка на пакет динамичен уеб сайт Класик, галерия за уеб сайт, модул за Документи и теглене от уеб сайт

изработка сайт http://alemasolar.com

Съдържание на пакета уеб сайт

  • пакет Класик, Галерия, Документи

Накратко за клиента

“Алема солар“ ООД е дъщерна фирма на “Алема лизинг“ АД с повече от десет години стаж в продажбите на технически системи от водещи световни фирми у нас.

Във времето на бьрзо нарастващи цени на енергоресурсите и увеличаващото се замьрсяване на околната среда,ключово място заемат вьзобновяемите източници на енергия.

Най-перспективно сред тях и най-бьрзо развиващо се направление са слънчевите енергийни системи на основата на фотоволтаичните клетки.

„Алема солар” ООД има за партньори фирми от Испания, Гърция,САЩ, Китай, Тайланд, Италия и Германия от които предлага висококачествени продукти на конкурентни цени.

Те дълбоко вярват,че стънчевата енергия ще стане един от главните енергийни източници в бъдещето и главната им задача е да ви предложат бъдещето днес.

Заедно да влезем в бъдещето, като „Алема солар” ООД може да Ви помогне да достигнете Слънцето.

Виц за отмора

Срещат се двама програмиста. Единият тъжно казва:
- В моя живот се появи Зъл Вирус!
- Какъв е този вирус?
- Тъща!
- Трябва да си вземеш Добър Антивирус!
- Какъв е този антивирус?
- Ракия!