Създаване на динамичен сайт soystation.eu

дизайн на сайт soystation.eu
Опитна станция по соята

Изработка на пакет уеб сайт Мини, уеб дизайн от галерия Шаблони за уеб сайт

дизайн на сайт http://soystation.eu

Съдържание на пакета уеб сайт

  • изработка на уеб сайт Мини

Накратко за клиента

Опитна станция по соята води началото си от март 1925 г., когато с Указ №75 на Цар Борис ІІІ, се учредява Държавно земеделско опитно поле в с. Павликени, Търновско, което е едно от няколкото опитни полета открити за много кратко време у нас –Чирпан, Кнежа, Павликени, Карнобат, Пловдив. През дългогодишния си път Опитната станция преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.

През периода 1925-1941 г., като Държавно земеделско опитно поле се проучват и изясняват агробиологичните и агротехническите изисквания на маслодайните, зърнено-бобовите и житните култури. Създават се и нови сортове фасул, репица, рицин, техническа метла и др. Опитното поле се превръща в образец за научнообосновано земеделско производство в района и страната. 

Като Опитна станция по маслодайните култури през периода 1941-1950 г., интензивно се работи по селекция на соята и са създадени първите 4 български сорта соя –Павликени 1, Павликени 2, Павликени 502 и Павликени 519. 

В периода 1951-1974 г., като Хидромелиоративна опитна станция, доминираща тематика е поливното земеделие, изясняване на поливните режими при различните полски култури, начина и техниката за напояване, което е продиктувано от изграждането на язовир Ал. Стамболийски и Росишката напоителна система. През периода 1975-2000 г., първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 г. и като Институт по соята, научната работа е свързана с проблемите на соепроизводството – интродукция, селекция, технологий за производство и преработка, азотфиксация. 

Разработени и внедрени у нас и в чужбина са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. Създадени са и няколко технологии за преработка на соята и технология за производство на бактериалния препарат Нитрагин. 

С постановление на МС №270 от 15.12. 2000 г. Института по фуражите –Плевен и Института по соята – Павликени се преобразуват в Институт по фуражните култури, със седалище Плевен. Освен със селекция и агротехника на соята, се започва работа и по селекция на грах, фий, сорго и соргосуданкови хибриди.

Виц за отмора

Истинският програмист слага до себе си две чаши - едната с вода в случай, че му се допие, другата чаша - без вода, в случай, че не му се иска.
А истинският администратор слага четири чаши. Другите две - в случай на отказ на първите две.