sab-bg.com

Изработка на уеб сайт sab-bg.com
Съюз на агрономите

Изработване на динамичен уеб сайт – пакет Мини

Уеб дизайн и изработване на сайтове http://sab-bg.com

Съдържание на пакета уеб сайт

  • пакет за недвижими имоти, компонент за теглене на документи

Накратко за клиента

Съюзът има за цел да обедини и координира дейността на агрономите в страната за успешно развитие и повишаване на ефективността на агрономическата наука, практика и образование; да оказва съдействие на държавните и други институции за осъществяване на модерно и конкурентно способно земеделие и да защитава общите професионални, научни и социални интереси на членовете си.

Съюзът осъществява следните основни задачи:

А) съдейства на държавните органи, стопански организации, фирми, предприятия, кооперативни, земеделски, частни и лични стопанства при разработването на нормативни актове, концепции, прогнози, програми за развитие на селското стопанство, науката и образованието в Р. България. Проявява законодателна инициатива;

Б) защитава общите професионални, научни, социални и синдикални интереси на агрономите;

В) работи за ускорено внедряване на научно-технически постижения в земеделието и опазване на природната среда;

Г) съдейства за интеграцията между отделните направления на агрономическата наука, както и за интеграцията и с други науки;

Д) работи за повишаване квалификацията на агрономическите кадри и на селскостопанските труженици и за повишаване културата на земеделието;

Е) обсъжда актуални проблеми на агрономическата наука, практика, образование, на агрономическата професия;

Ж) съхранява и популяризира историята на агрономическото дело и професия;

 

Виц за отмора

Двама първокласници си говорят:
- Как се пише буквата а.
- Като кльомба, ама без кръгчето!