Сайт за служба по трудова медицина, stm-felicom.com

Изработка на сайт за трудова медицина
Сайт за трудова медицина

Информативен уеб сайт, изработен с помощта на пакет Лесен. С помощта на този пакет лесно и бързо се изработва фирмен уеб сайт, разполагащ с неограничен брой вътрешни страници, възможност за многоезичност на сайта, както и много добра индексация. Към сайта е добавен модул за новини, който показва на екран последно въведените статии с кратък анонс и линк към цялото съдържание. Уеб сайта разполага с две хоризонтални менюта, като горното меню е тип – разстилащ се списък. Администрацията позволява изработване на неограничен брой менюта. При изработка на сайта е направена функционалността за абониране към фирмен бюлетин, разположен в долната част на сайта. В допълнение към направата на уеб сайта е и форма за контакт. Тя лесно може да се редактира или модифицира през админ панела, като за нейната промяна не са нужни специфични умения. Принципно това е важна характеристика на пакет Лесен – неговата лесна администрация и поддръжка на сайт.

Уеб дизайн и изработване на сайтове stm-felicom.com

Накратко за сайт stm-felicom.com

Службата по трудова медицина ФелиКом ЕООД – коректен партньор при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на Вашите служители!

Целта на Служба по трудова медицина ФелКом ЕООД е да подпомага и консултира работодателите относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, повишаване на работоспособността и укрепване здравето на работниците, както и да им бъде в помощ при изпълнение на задължителните нормативни изисквания към тях по отношение на здравето на техните служителите.

Съгласно чл.25/1/ от ЗЗБУТ работодателите задължително трябва да осигурят обслужване на своите работници и служители от Служба по трудова медицина, с което се постига:

  • повишаване качеството и призводителността на труда;
  • подобряване условията на труд и намаляване на отпуските с временна нетрудоспособност по болест;
  • недопускане възникването на трудови злополуки и професионални заболявания;
  • добра производствена практика с ниско ниво на материалните разходи.

Работодателят, който управлява като инвестира в здравето и в доброто физическо състояние на своите работници, разполага с по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни служители.

Като служба по трудова медицина ние можем да Ви предложим пълния обем от услуги, който е задължителен по действащите в страната нормативи.

Нашето мото е: Практическа насоченост, законосъобразна приложимост и грижа към всеки наш клиент!

 

Виц за отмора

Двама първокласници си говорят:
- Как се пише буквата а.
- Като кльомба, ама без кръгчето!