Изграждане на сайт за геодезически услуги, пакет Визитка – geodesk-bg.com

Изработка на сайт за геодезически услуги
Сайт за геодезически услуги

Изработка на сайт за геодезически услуги

Представяме ви една професионална изработка на сайт за геодезически услуги. Направеният сайт е тип фирмен сайт. Фирмата представя информация за геодезически услуги и инвестиционно проектиране.

Изработване на сайт за геодезически услуги – geodesk-bg.com

Разработен сайт пакет Визитка, разполагащ с малка административна система с вграден модул за галерия, блог и контакт форма. Пакета за изработка на сайт се използва предимно при създаване на малки презентационни сайтове, които предлагат информация, форма за контакти и албуми с изображения. Пакет Визитка за изработване на информативен сайт разполага с неограничен брой вътрешни страници с полета за мета описание и ключови думи за всяка страница /необходими за търсачки пр. за google/. Вграденият модул за създаване на сайт с онлайн албуми с изображения разполага с много красив "лайт" ефект на зареждане в уеб сайт – избраната снимка се зарежда на екран, като затъмнява съдържанието на съответната страница. С помощта на този модул беше изградена страница Сертификати в сайт geodesk-bg.com

Уеб дизайн и изработване на сайтове geodesk-bg.com

Накратко за сайт geodesk-bg.com

 Фирма ГеоДеск извършва дейности, свървани с :

1. Инвестиционно проектиране и инженерни услуги

-> тахиметрични и геодезични снимки
-> инвестиционни Проекти (вертикална планировка и трасировъчен план)
-> трасиране контури на сгради, оси, постройки, имоти в регулация и др.
-> измервания на точкови, линейни, площни обекти, инженерни съоръжения, фасади и други обекти
-> геодезически измервания на промишлени, граждански и други обекти
-> измервания и изследване на деформации (хоризонтални и височинни) по зададен допуск на възложителя
-> площна нивелация, съобразно изискваната точност
-> напречни и надлъжни профили на терена
-> изготвяне на трасировъчни данни
-> определяне на строителна линия и ниво

2. Кадастър и Регулация

-> подробни Устройствени Планове (ПУП) – Планове за Регулация, Працерални Планове
-> разделяне, обединение и изменение на границите на ПИ (поземлени имоти) и др.
-> създаване и изменение на кадастррални карти и кадастрални регистри
-> заснемане (координиране на новоизградени, пристроени и надстроени сгради)
-> изготвяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда
-> заснемане, създаване на цифров модел и др. в случай на констатирани непълноти и грешки в кадастралната карта с цел нейното коригиране. Изготвяне на необходимата за целта документация за АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)

 

Виц за отмора

Двама интернет маниаци се засякли в скайпа и единият казал:
- Какво става с теб, как си?
- Мани... имам мускулна треска на пръстите.
- От какво бе?
- Снощи се засякохме с едни приятели в скайп и до сутринта пяхме песни ...