Изработка на корпоративен сайт ocenki.com, пакет Класик

изработка на корпоративен сайт

 


Adobe PhotoshopCSS стиловеJavaScript език за програмиранеHTML език за програмиранеPHP език за програмиранеMySQL база данни


 

Изработка на корпоративен сайт

Както всеки един създаден от нас корпоративен сайт, ocenki.com бе създаден и ориентиран към реални резултати. Всяка изработка на корпоративен сайт трябва да работи ефективно в полза на бизнеса. Страхотна визия, оптимизирана за перфектна визуализация и работа на всички съвременни устройства – от компютри до малки смартфони. Създадената визия е в крак с фирмения стил на нашия поръчител, която със сигурност ще го отличи от конкуренти и ще привлече повече потребители.

Терминът изработване на корпоративен сайт по скоро описва целите му, отколкото неговият дизайн или функционалност. И само добрата синхронизация на събиращата се в сайта информация, лесната навигация и интуитивна ориентираност на посетителя, ведно с корпоративната визия определят основната му черта. А именно – постигане на максимално широка целева аудитория. А съчетае ли се направата на корпоративни сайтове с професионализма, творческия опит и въображението на участващия в разработката екип – корпоративния сайт се превръща в  идентичен похват за нови клиенти с фирмен имидж.

Накратко за сайт ocenki.com

Ние Кепитъл Консултантс сме оценителска компания, специализирана в изготвяне на оценки, анализи и консултации в областта на недвижимите имоти и корпоративните финанси.

Целта ни е да подпомагаме и съветваме своите клиенти за постигане на най-добрите резултати от сделките при покупко-продажба на активи предлагайки свързаните с това финансови и оценителски услуги.

Ние сме на пазара на оценителски услуги повече от петнадесет години. За последните няколко години сме извършили оценка на активи за повече от 1,1 милиард лева.

 

 

Виц за отмора

Потребител: Не ми работят цифрите на клавиатурата, помогнете.
Админ: Натиснете numLock.
Потребител: Вече десет пъти го натиснах.
Админ: А, трябва нечетен брой пъти!