Добави, редактирай таблица

Икона ДОБАВИ / РЕДАКТИРАЙ ТАБЛИЦА – Таблица

В уеб редактора на админ системата, бързо и лесно може да създадете таблица. Кликнете в редакционното поле на уеб страница. При кликането на тази икона се показва прозорец, в който трябва да се уточнят параметрите й.

Параметри на таблицата
 

Попълнете полето редове и колони в зависимост от колко имате нужда. Полето Размер на рамката по подразбиране е 1 – това е дебелината на рамката на самата таблица. Ако не искате да има рамка, напишете 0. Ширина е размера на цялата таблица, хубаво е да запълни цялата ширина на уеб страницата ви, затова там попълнете 100%. Полето височина може да оставите празно, така таблицата ще заеме място, колкото й е необходимо по вертикала. Разстояние между клетките – това е отстъпа на между отделните клетки в таблицата. Отстъп на съдържанието в клетките това е разстоянието от текста или изображението до рамката на таблицата. Полетата Заглавие и резюме не са задължителни и може да ги пропуснете. Ето какво представлява една таблица
 

Таблица

След като сте създали таблица в уеб страницата, лесно може да я редактирате като кликнете в нея с десния бутон на мишката. Ще се появи следното меню

Десен бутон върху таблицата меню от линк Клетка – Параметри на клетката
 

Линка Изрежи и запамети са активни само ако имате маркиран текст в таблицата си. А линка Вмъкни е активен в случай когато имате копиран текст или изображение в клипборда. Менюто Клетка уточнява вмъкване на нова клетка, изтриването й или обединяването на две или по-вече клетки. Линк Параметри на клетката
 

Параметри на клетката
 

Тук може да уточните ширина и височина на самата клетка. Полето Пренасяне на нов ред служи за да уточните когато текста е по-дълъг от един ред дали да се пренесе на нов ред или да разшири таблицата така че да се събере текста на един ред. В опциите хризонтално и вертикално подравяване уточнявате как да бъде подравнено съдържанието на клетката. В поле фонов цвят може да задедете цвят като основа на клетката, а в поле цвят на рамката да уточните ако има рамка тя какъв цвят да е. Потвърдете въведените параметри с бутон ОК.

За да направите обединяване е необходимо предварително да сте маркирали нужните клетки. Менюто Ред уточнява вмъкване или изтриване на ред в таблицата. Аналогично и меню Колона. Меню Изтрий таблицата премахва цялата таблица заедно със съдържанието й.

Меню Параметри на таблицата ви дава възможност да редактирате първоначално зададените параметри. В случай че в браузъра ви са забранени изскачащите прозорци, ще ви се появи предупреждение за невъзможност на операцията.

Забранени прозорци
 

Кликнете на бутона ОК, след това запишете временно съдържанието на уеб страницата си с помощта на бутон Apply /Приложи/ Приложи
Сега може да разрешите временно изскачащите прозорци. В моя браузър се показва следното съобщение

Блокиран прозорец

С десния бутон разрешете изскачането на прозорците. Сега вече при кликане на меню Параметри ще ви се появи прозореца за уточняване на параметрите на таблицата.
 

Виц за отмора

- Миналата седмица се ожених!
- Поздравления! И тя ли е програмист?
- Не.
- Опа...че тогава за какво си говорите?!