Стил, формат, шрифт и размер на текст

Всички показани в тази статия икони, прилагат действието си върху маркиран текст от дадена интернет страница. Така че, преди да изберете дадена опция от падащите им менюта маркирайте текста, върху който искате да приложите ефекта в уеб страниците.

Икона СТИЛ – Стил

Падащото меню на Стил, задава на маркирания текст в един уеб сайт преварително зададен стил – цвят, формат и размер на шрифта. Опциите в падащото меню са:
Меню на Стил
  • using fck_editorarea.css ви дава възможност сами да уточните размер и формат на използвания шрифт.
  • Bold – прави шрифта ви удебелен
  • Title – оцветява текста в в кафяво-оранжев цвят
  • Code – поставя реда на текста в специален код за оцветяване

Икона ФОРМАТ – Формат

Тази икона също има падащо меню. И то е следното
Меню на формат
Всяка една от изброените опции – Нормален, параграф и т.н. ви показва как ще изглежда текста след като приложите опцията. Много важно за класацията в google.bg е правилното използване на Заглавията. Всяка една уеб страница трябва да съдържа едно заглавие във формат Заглавие 1, и няколко последващи го заглавия формат Заглавие 2.

Икона ШРИФТ – Шрифт

Възможните и поддръжаните шрифтове в един интернет сайт са Ariel, Comic Sans MS, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Verdana. Те са изброени в падащото меню на тази икона.
Меню на шрифт

Икона РАЗМЕР – Размер

Тази икона уточнява размера /големината/ на буквите в уеб страницата. В падащото меню са показани размера на буквите, които ще получите след прилагането на опцията им.
Меню размер

 

Виц за отмора

Какво казва детето на програмист, като се роди?
Hello World!