Модул Галерия 1 /Phoca Gallery/ през админ панел

Менажер панела се намира на адрес – http://вашия-домейн/administrator

Логвате се с админ данни

От иконите избирате Галерия. Админ системата на онлайн галерия 1 е изцяло на български език. Разделена е в отделни секции, което прави работата с админ панела много интуитивна и лесна. 

Онлайн галерия 

Началният екран на админ панел /екран 1/ включва в себе си бърз достъп до всички секции – снимки, категории, теми, оценка за категории, оценки за снимки, коментарии и информация за приложението.

Категории в галерия

Категории /екран 2/ – всички налични категории се визуализират в табличен вид, който дава бърза справка за наличните категории в онлайн галерия, публикация, номер, оценка, брой прегледи на категорията и достъп до нея от потребители. Горната лента с икони – публикуване, скриване, изтриване, редакция, добавяне ще ви помогнат да администрирате категориите, като предарително чекнете чек бокса до името на категорията върху която ще извършвате промяна. Както се вижда от екрана, възможно е така да се настроят категориите, че да не са видими за всички потребители на Вашия уеб сайт. Възможно е да настроите дадена категория да е видима само за регистрирани потребители, като просто промените състоянието и в колона Достъп. Възможна е преподредба на визуализацията на категориите във Вашият динамичен сайт. Това се осъществява с помощта на малките зелени стрелки в колона подредба или чрез номерацията им до всяка категория, като след преномерирането кликнете на иконката дискета в горната част на таблицата.

Редакция категории в галерия

Редакция или добавяне на категория /екран 3/ – при добавяне или редактиране на категория от онлайн галерия имате на разположение следните полета – заглавие, псевдоним /SEO заглавие/, избор за категория или подкатегория, статус на публикация, подредба, достъп и права на потребители, автор, дата, описание за снимката. Описанието на всяка категория и снимка в онлайн галерия е съпроводено с уеб базиран редактор, работещ на принципа на Word, така че в описанието може да включите не само текстова информация, а и таблици, графики или флаш. Може да форматирате текста по най-добрия начин за представянето му.

Снимки в галерия

Раздел Снимки в админ панела /екран 4/ – тук са представени всички снимки от онлайн галерия в табличен вид. Той ви дава бърз преглед на информация за снимките – тъмпнел, име на файл, публикация, достъп на потребители, категория, оценки и брой прегледи. В горната част на екрана има икони с помощта на които може да приложите различни функции върху всяка една снимка. За целта е нужно да маркирате снимка / с чек бокс-а пред нея/. Може да публикувате, скриете, изтриете или редактирате дадено изображениев онлайн галерия. В средната част на екрана има на разположение филтър за търсене по дума, както и две падащи менюта с които може да изберете кои снимки да се визуализират на екрана – снимки от дадена категория, или снимки в състояние публикация. Добавянето на снимка в онлайн галерия или пакет от снимки от файл тип zip става с горната икона Добавяне. Икона Предпочитания ще ви даде възможност да промените настройки на категория или снимки във Вашия уеб сайт – размер, ефект на визуализация, показване или скриване на име и описания, както и много допълнителни опции влияещи върху показването на снимките в динамичен тип сайт.

Добавяне на снимка в галерия

Добавяне или редакция на снимка /екран 5/ – на разположение са следните полета – име, псевдоним /SEO заглавие/, статус публикация, избор на категория, подреждане, видео код за клипче от YouTube, връзка на снимката с външен сайт, както и описание с уеб редактор. Отново може да ползвате всички предимства на редактора – вмъкване на текст и форматиране, флаш, таблици, графики и т.н.

Оценка на снимка в галерия

Оценка на снимки /екран 6/ – ако при изработка на онлайн галерия е предвидена възможност за гласуване от потребители, тук ще имате достъп до оценките дадени във Вашият уеб сайт за всяко едно изображение в онлайн галерия. Може да изтриете дадени оценки с помощта на икона Изтриване в горната част на екрана.

Коментари в галерия

Коментари /екран 7/ ще е налична, ако при изработване на уеб сайт с онлайн галерия е предвидена възможност за подаване на коментари към снимките. В този раздел ще имате достъп до всички подадени мнения и коментари. С горните икони може да редактирате, скриете, изтриете или добавите нови.

 

Виц за отмора

Срещат се двама програмиста. Единият тъжно казва:
- В моя живот се появи Зъл Вирус!
- Какъв е този вирус?
- Тъща!
- Трябва да си вземеш Добър Антивирус!
- Какъв е този антивирус?
- Ракия!