Настройка на параметри в сайт

Настройка на сайт

В раздел Настройки можете да редактирате настройките на Вашия сайт. Вляво ще видите групите: Страници, Допълнения и Дизайн. Всяка една група има свои елементи – Редакция, Настройки, Коментари, Препоръки, Бутони и Дизайн.

Настройка на сайт

За да настроите дадени елементи е нужно да кликнете върху името на елемента, като вдясно ще се заредят неговите опции за настройки. Кликнете вдясно върху иконката папка, за да се отворят наличните опции за редакция.
 

Настройка на сайт в админ панел

Кликнете на иконка моливче и направете своите корекции на настройките на сайта.
 

Поддръжка на сайт

След нанасянето на всяка една корекция записвайте с бутон Запис. За да се върнете към предишния екран, кликнете горе на линка Настройки.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Редакция на допълнителен език за сайта

Настройка на мултиезичност в сайт

С помощта на администрацията може да създадете многоезичен сайт. Забележете че няма ограничение в броя на допълнителните езици за Вашия сайт. За да добавите или редактирате наличните езици е нужно да посетите раздел Страници -> Езици в администрацията.

Настройка на мултиезичност в сайт

Тук ще видите наличните езици във Вашия сайт. Може да измените реда на тяхното показване в сайта, посредством зелените стрелки /3/. Създаването на допълнителен език в админ панела може да създадете като кликнете на бутон Нов Запис /1/.
 

Добавяне на нов език в сайт

В поле Инициали изпишете името с което ще се визуализира в сайта ви – пр. Russian или съкратено RU. В поле Пълно име въведете текста, който ще се показва когато се посочи линка за езика в сайта ви пр. Руски език. Поставете отметка Видим за да е публикуван езика в сайта.

В поле URL изпишете съкращението за групата от неговите страници – пр. ако изпишете ru, то в сайта наличните страници за този език ще се показват с адрес /ru. Поле Код е международното съкращение на езика. въведете примерно ru. В поле Подредба на букви изпишете ltr за език, чието четене е отляво надясно или rtl за език, чието четене е отдясно наляво. Накрая запишете с бутон Запис.

За да редактирате наличните езици в сайта е нужно да изберете иконка 2, показана в първото изображение на този урок.

Забележка: След като сте създали допълнителен език за вашия сайт е нужно да изберете в админ панела раздел Страници -> Менюта. Ще забележите че там се е появила нова група в която е нужно да добавите страници за съответния език. Ако вече сте създали страници на един език, може да копирате съответната страница и да я вмъкнете в групата на новия език. Така ще е нужно да промените само текстовата част на страницата, като подредбата и използваните изображения ще се запазят както в оригиналната страница на основния език.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Редактиране на менюта в сайт

Редакция на меню в сайт

За да организирате структурата на Вашия сайт в менюта и страници е нужно да посетите админ панела в раздел Менюта.

Редакция на меню в сайт

При първото си влизане на раздел Меню щевидите вляво дървовидна структура с озаглавени раздели с имената на езиците в сайта ви. За да "разстелете" менюто кликнете на иконката с + разположена най-отпред.

Редакция на линкове в сайт

Кликайки върху името на дадена страница ще видите нейните допълнителни характеристики вдясно. Това са допълнителните бутони: Общи настройки, SEO настройки и Допълнителни настройки. В Общи настройки чрез отметка Видима, може да направите страницата невидима в сайта.

Поддръжка на меню в сайт

В раздел SEO настройки попълнете важните за мета данни за търсещите машини. Това са данни, които не се виждат в самия сайт, но се виждат от бота на търсачките – пр. google.

SEO настройки в сайт

В раздел Допълнителни настройки се настройва как да работи бутона. Чрез превключване в поле Тип може да изберете настройки за страницата. Последната отметка Зареждане на друга страница вдясно има икона за избор на страница от менюто.

Допълнителни настройки в сайт

Кликайки на дяснната иконка за връзка към друга страница се зарежда на екран менюто на сайта ви, за да изберете коя страница бихте желали да се зареди.

Редакция на линкове в сайт

В горната лява част има разположени бутони: Нова Страница, Изтриване, Копиране, Вмъкване. За да добавите нова страница в менюто е нужно първо да кликнете на менюто в което искате да бъде самата страница. Ако искате да добавите подстраница трябва да кликнете на името на самата страница.

Създаване на линкове в сайт

След това избирате бутон Нова страница и попълвате заглавие за нея. Новата страница се зарежда най-долу в менюто. Ако тя е подстраница пък ще се зареди с една стъпка навътре под избраната първоначално страница.

Бутона Копиране служи за да копирате съдържанието на една страница в друга. Изберете страницата която искате да копирате и кликнете на бутон Копиране. След това кликнете на менюто в което искате да добавите новокопираната страница и изберете бутон Вмъкване.

Изтриване на страница от менюто се извършва с бутон Изтриване, като първо отново кликате на страницата която искате да изтриете.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Редактиране на страници в сайт

Поддръжка на страници в сайт

Редактирането на сайт е изключително улеснено благодарение на уникалната технология "дръпни пусни". Административната система се основава на използване на джаджи за изграждане на обекти в една уеб страница. Обектите са: текст, текст и снимка, снимка, албум от снимки, албум от лога на партньори, форма за контакт, файлове за теглене, въпроси и отговори, коментари и препоръки.

Редактиране на страници в сайт

Всички джаджи се зареждат в горната част на редактираната уеб страница като икони, така че вие лесно може да защипете и издърпате нужната ви икона и да я поставите на мястото, където искате да е разположен подобен обект в избана уеб страница на сайта ви.

Поддръжка на страници в сайт

В дясната част са разположени икони 1,2 и 3. Икона 1 служи за въвеждане на настройки на самата страница – име, име на бутон, дата на създаване, seo и допълнителни настройки. Икона 2 е икона за преглед на страницата в нов прозорец. Икона 3 е бутон Публикувай. С него съхранявате /записвате/ това което сте направили в дадена страница. До бутон Публикувай има зелена стрелка с падащ списък, от който може да изберете преглед на предишна версия на уеб страницата. Това е своеобразен архив на самата страница със запазени нейни записи.

Помощни статии за поддръжка на сайт

 

Виц за отмора

Двама първокласници си говорят:
- Как се пише буквата а.
- Като кльомба, ама без кръгчето!