Цвят на текста и фона, цял екран с редактор, покажи стилове

Цвят на текста

За да използвате действието на тези икони е необходимо първо да маркирате текста си в уеб страницата.

Икона ЦВЯТ НА ТЕКСТА – Цвят на текста

Падащото меню на тази икона ви дава възможност да изберете цвят от уеб палитрата.
 

Меню на цвят на текста
 

Опцията По подразбиране указва текста да има цвят, какъвто е зададен в стила на сайта ви. Кликайки на даден цвят текста ще приеме неговия цвят. Опцията Други цветове ви дава възможност да „разгърнете“ палитрата и да получите цвят различен от показаните тук.

Други цветове

Другата възможност е ако желаете цвят на който знаете кода, да го изпишете в полето в червения контур.

Икона ЦВЯТ НА ФОНА – Цвят на фона

Падащото меню е аналогично на цвят на текста
 

Меню цвят на фона

Икона ЦЯЛ ЕКРАН С РЕДАКТОРА – Цял екран с редактора

Кликането върху тази икона ще ви позволи уеб редактора да се зареди в цяла страница – така полето за редакция на уеб страницата става по-голямо и по-удобно за манипулирането му. Когато приключите с действията си, кликнете отново върху тази икона, за да се върнете в към стандартна форма на уеб редактора.

Икона ПОКАЖИ СТИЛОВЕ – Покажи стилове

Кликането на иконата ще ви покаже в уеб редактора стиловете които сте използвали, както и кодовете им . Това ще е визуализация само в редактора, не и в уеб съдържанието ви на сайта.

Ефект Стилове
 

Стил, формат, шрифт и размер на текст

Стил

Всички показани в тази статия икони, прилагат действието си върху маркиран текст от дадена интернет страница. Така че, преди да изберете дадена опция от падащите им менюта маркирайте текста, върху който искате да приложите ефекта в уеб страниците.

Икона СТИЛ – Стил

Падащото меню на Стил, задава на маркирания текст в един уеб сайт преварително зададен стил – цвят, формат и размер на шрифта. Опциите в падащото меню са:
Меню на Стил
  • using fck_editorarea.css ви дава възможност сами да уточните размер и формат на използвания шрифт.
  • Bold – прави шрифта ви удебелен
  • Title – оцветява текста в в кафяво-оранжев цвят
  • Code – поставя реда на текста в специален код за оцветяване

Икона ФОРМАТ – Формат

Тази икона също има падащо меню. И то е следното
Меню на формат
Всяка една от изброените опции – Нормален, параграф и т.н. ви показва как ще изглежда текста след като приложите опцията. Много важно за класацията в google.bg е правилното използване на Заглавията. Всяка една уеб страница трябва да съдържа едно заглавие във формат Заглавие 1, и няколко последващи го заглавия формат Заглавие 2.

Икона ШРИФТ – Шрифт

Възможните и поддръжаните шрифтове в един интернет сайт са Ariel, Comic Sans MS, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Verdana. Те са изброени в падащото меню на тази икона.
Меню на шрифт

Икона РАЗМЕР – Размер

Тази икона уточнява размера /големината/ на буквите в уеб страницата. В падащото меню са показани размера на буквите, които ще получите след прилагането на опцията им.
Меню размер

 

Добави, редактирай Flash обект

Флаш обект

Икона ДОБАВИ / РЕДАКТИРАЙ FLASH ОБЕКТ – Флаш обект

При кликането на тази икона се показва допълнителен прозорец

Процорец за флаш
 

Първия таб Информация служи за да се зададе пътя до флаша /до мястото му на сървъра/. Ако вече сте използвали флаша в някоя страница от уеб сайта си и сте го качили веднъж на сървъра, може да го укажете дирекно чрез бутон Разгледай сървъра. Вторият таб Качи служи за качване на флаша от локалния компютър на сървъра.

Качване на флаш
 

С бутона Преглед потърсете файла на флаша на своя компютър. След което натиснете бутон Прати на сървъра. При правилно качване, ще се покаже прозорец и информация за успешно прехвърляне на сървъра.

Успешно качване
 

Потвърдете действието с бутон ОК. Таб Подробности

Подробности
 

съдържа подробни настройки на флаша. По-добре ги оставете автоматично каквито са, тъй като флаша носи в себе си информация за размер, пропорции и връзка при кликане на него.

Сайтове разработени с флаш система
 

Добави, редактирай таблица

Таблица

Икона ДОБАВИ / РЕДАКТИРАЙ ТАБЛИЦА – Таблица

В уеб редактора на админ системата, бързо и лесно може да създадете таблица. Кликнете в редакционното поле на уеб страница. При кликането на тази икона се показва прозорец, в който трябва да се уточнят параметрите й.

Параметри на таблицата
 

Попълнете полето редове и колони в зависимост от колко имате нужда. Полето Размер на рамката по подразбиране е 1 – това е дебелината на рамката на самата таблица. Ако не искате да има рамка, напишете 0. Ширина е размера на цялата таблица, хубаво е да запълни цялата ширина на уеб страницата ви, затова там попълнете 100%. Полето височина може да оставите празно, така таблицата ще заеме място, колкото й е необходимо по вертикала. Разстояние между клетките – това е отстъпа на между отделните клетки в таблицата. Отстъп на съдържанието в клетките това е разстоянието от текста или изображението до рамката на таблицата. Полетата Заглавие и резюме не са задължителни и може да ги пропуснете. Ето какво представлява една таблица
 

Таблица

След като сте създали таблица в уеб страницата, лесно може да я редактирате като кликнете в нея с десния бутон на мишката. Ще се появи следното меню

Десен бутон върху таблицата меню от линк Клетка – Параметри на клетката
 

Линка Изрежи и запамети са активни само ако имате маркиран текст в таблицата си. А линка Вмъкни е активен в случай когато имате копиран текст или изображение в клипборда. Менюто Клетка уточнява вмъкване на нова клетка, изтриването й или обединяването на две или по-вече клетки. Линк Параметри на клетката
 

Параметри на клетката
 

Тук може да уточните ширина и височина на самата клетка. Полето Пренасяне на нов ред служи за да уточните когато текста е по-дълъг от един ред дали да се пренесе на нов ред или да разшири таблицата така че да се събере текста на един ред. В опциите хризонтално и вертикално подравяване уточнявате как да бъде подравнено съдържанието на клетката. В поле фонов цвят може да задедете цвят като основа на клетката, а в поле цвят на рамката да уточните ако има рамка тя какъв цвят да е. Потвърдете въведените параметри с бутон ОК.

За да направите обединяване е необходимо предварително да сте маркирали нужните клетки. Менюто Ред уточнява вмъкване или изтриване на ред в таблицата. Аналогично и меню Колона. Меню Изтрий таблицата премахва цялата таблица заедно със съдържанието й.

Меню Параметри на таблицата ви дава възможност да редактирате първоначално зададените параметри. В случай че в браузъра ви са забранени изскачащите прозорци, ще ви се появи предупреждение за невъзможност на операцията.

Забранени прозорци
 

Кликнете на бутона ОК, след това запишете временно съдържанието на уеб страницата си с помощта на бутон Apply /Приложи/ Приложи
Сега може да разрешите временно изскачащите прозорци. В моя браузър се показва следното съобщение

Блокиран прозорец

С десния бутон разрешете изскачането на прозорците. Сега вече при кликане на меню Параметри ще ви се появи прозореца за уточняване на параметрите на таблицата.
 

Вмъкни хоризонтална линия, усмивка, символ и нов ред

Вмъкни линия икона

Икона ВМЪКНИ ХОРИЗОНТАЛНА ЛИНИЯ – Вмъкни линия икона

Кликането на тази икона ви позволява да вмъкнете линия разделител в съдържанието на уеб страницата си. Това е хоризонтална линия


Икона ВМЪКНИ УСМИВКА – Вмъкни линия икона
 

С помощта на тази икона може да вмъкнете етимокони в интернет страницата си. При кликането й се показва прозорец от който може да изберете нужния емотикон.
 

Избор на емотикон

Кликнете на избраната усмивка и тя ще се вмъкне в страницата ви.

Икона ВМЪКНИ СПЕЦИАЛЕН СИМВОЛ – Вмъкни символ

Показва се прозорец в който трябва да изберете небходимия символ

Избор на символ
 

Кликнете върху символа и той ще се вмъкне в страницата, а прозореца ще се затвори.

Икона ВМЪКНИ НОВ РЕД – Вмъкни нов ред

Иконата вмъква тесен ред като пространство между текстови абзаци или изображение.
 

Добави, редактирай изображение и изображения на сървъра

Изображение

Икона ДОБАВИ / РЕДАКТИРАЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ – Изображение

Предварително обработете изображението в нужен размер. За целта може да използвате програмата Picture Manager в пакета на Word или програма с която умеете да работите. Кликнете на иконата Добави /редактирай изображение

Прозорец за изображение

С бутона Разгледай сървър може да заредите изображение, което вече сте качили на сървъра. Ако е необходимо да вмъкнете изображение от локалния компютър изберете таб-а Качи

Параметри на изображение

С бутона Преглед изберете нужния файл и кликнете на бутон Прати на сървъра. Потвърдете операцията с бутон ОК. Ще се появи потвърдителен прозорец за успешно действие.

Успешно действие

Икона ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЪРВЪРА – Изображения на сървъра

Това е комбинира икона, с която може да разгледате изображенията на сървъра и също така да качите от този прозорец ново изображение.

Изображения на сървъра

Тук се показва съдържанието на сървъра на папка images. В нея ако има допълнителни папки /директории/ може да ги отворите като кликнете върху тях.

Качването на изображение става с бутон Преглед. С него зареждате изображение от локалния си компютър. След като изберете нужния файл, кликнете на бутон Качи.

Друго полезно действие, което може да извършите тук е да оразмерите своето изображение чрез допълнителните опции вдясно – Ширина, Височина, Отстъп от на изображението. Важна е отметката Запази пропорции, ако тя е включена изображението се оразмерява автоматично и така ще избегнете да го смачкате несъразмерно.

Полето Текст на мишката е поле, което е незадължително, но препоръчително с цел добра гугъл индексация. Написания там текст ще се показва като се посочи изображението с мишката.
 

Добави, редактирай котва

Котва

Икона ДОБАВИ / РЕДАКТИРАЙ КОТВА – Котва

Котва, това е предварително определено място в уеб страницата си, където ще отведете потребителя при кликане на текст или изображение. Виждали сте подобни действия при дълги уеб страници. В тях като кликнете на текстов линк се прехвърляте надолу в текста, което е всъщност предварително уточнена котва. Създайте текстов блок в страницата и първо трябва да се уточни къде ще е поставена котвата. Т.е. къде ще отведете посетителя. Кликнете там, където ще го отведете и изберете иконата Добави / редактирай котва. Ще се покаже прозорец в който трябва да уточните името на котвата.

Котва

При успешно действие при този текстови абзац ще се появи иконка котва икона /тя е невидимима в сайта/. След това маркирайте текст при кликането на който посетителя трябва да бъде отведен при този текстов абзац където създадохте котвата. Изберете икона Добави /редактирай връзка. Ще се покаже прозорец

Връзка към котва

От падащото меню Вид на връзката изберете Котва в текущата страница. От падащото меню По име на котва изберете името, което сте дали на своята котва
 

Връзка към котва

Потвърдете операцията с бутона ОК.

 

Отмени, повтори, търси, замести, изтрий форматиране

Отмени

Икона ОТМЕНИ Отмени

Действието на тази икона е аналогично на Undo /отмени/ в текстообработващите програми и отменя последното извършено действие в уеб редактора.

Икона ТЪРСИ – Търси

При кликането на тази икона се показва нов прозорец, в който трябва да изпишете търсената дума в уеб страницата си.

Търси прозорец

Икона ЗАМЕСТИ – Замести

Показва се нов прозорец в който трябва да въведете търсената дума и думата с която искате да се замени.

Замести

Икона СЕЛЕКТИРАЙ ВСИЧКО – Селектирай

При кликането на тази икона се маркира цялото съдържание на уеб страницата ви. Служи за копиране на цялото съдържание или за цялото му форматиране на шрифт, цвят, подравняване.

Икона ИЗТРИЙ ФОРМАТИРАНЕТО – Изтрий форматиране

Тази икона има действие при маркиран текст или обект. Ако искате да приложите действието върху цялата си страница е необходимо първо да маркирате съдържанието на уеб страницата си с икона Селектирай всичко, след което може да използвате икона Изтрий форматирането. Служи за изчистване на съдържанието на уеб страницата от форматиране на текста като цвят, шрифт, подравняване и др.

 

Удебелен текст, курсив, подчертан, индекс за база и степен

Удебелен

Всички показани в тази статия икони, служат за форматиране на текст във вашата уеб страница. Форматиране на текста определя как ще изглежда той в интернет страниците на Вашият уеб сайт.

Форматиране на текст в уеб сайт

Икона УДЕБЕЛЕН – Удебелен

Маркирайте текст и кликнете на иконата за да ви направи удебелен текста пр. форматиран удебелен текст

Икона УДЕБЕЛЕН – Наклонен пр. форматиран наклонен текст

Икона ПОДЧЕРТАН – Подчертан текст пр. форматиран подчертан текст

Икона ЗАЧЕРТАН – Зачертан текст пр. форматиран зачертан текст

Икона ИНДЕКС ЗА БАЗА – Индекс за база
с помощта на тази икона може да форматирате текст, така че да изписвате лесно формули например напишете х2 и после маркирайте цифрата 2 , кликнете на иконата за индекс за база и резултата ще бъде следния – х2

Икона ИНДЕКС ЗА СТЕПЕН – Индекс за база
действието служи също за форматиране на текст. Напишете х2 и маркирайте цифрата 2, след което кликнете на иконата за индекс на степен. Резултата ще е х2 Така форматирате текст за градуси или формули за степен.
 

Нумериран и ненумериран списък, отстъп, подравняване текст

Нумериран списък

Икона НУМЕРИРАН СПИСЪК – Нумериран списък

изпишете няколко реда текст, маркирайте ги и приложете иконата. Резултата ще е следния списък с номера пред всеки ред:

  1. Иван Петров
  2. Димитър Димитров
  3. Ангел Иванов

Икона НЕНУМЕРИРАН СПИСЪК –

при този вид списък вместо номерация, пред всеки ред ще се покаже т.нар. булет – отметка. Текста, който искате да форматирате отново трябва да е маркиран.
 

  • Иван Петров
  • Димитър Димитров
  • Ангел Иванов

Икона НАМАЛИ и УВЕЛИЧИ ОТСТЪПА – Намали и увеличи отстъп

иконата служи за да се постави или премахне отстъп в даден текстов абзац. За да се получи това действие, отново е необходимо да маркирате първо текста. Резултата на Увеличи отстъпа е следния:

текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок текстов блок

Ако на по-късен етап решите да премахнете този отстъп, маркирате текста и кликане на икона Намали отстъп.

Икони за ПОДРАВНЯВАНЕ – Подравняване

с помощта на тези икони ще форматирате текстовия си блок или избображението си отляво, централно, отдясно или в двата края.

 

Виц за отмора

Обаждане до компютърната поддръжка:
- Инсталирала съм две антивирусни...
- По-добре да бяхте затворили Хитлер и Сталин в една стая!...