Безплатен сайт – редактиране на снимки в галерия

раздел Модули

Изберете от горното меню раздел Модули

раздел Модули

Ще се зареди следния екран от който трябва да изберете линк Албуми

изберете линк Албуми

В зависимост от това колко албума имате организирани във вашия сайт ще видите списъка им на следващия екран. Във всеки един албум може да имате неограничен брой снимки с име и описание.

Редактиране на албум

Действие на иконите

1 – редактиране на албум. С тази икона премахвате или добавяте снимки в конкретния албум

2 – изтриване на албум. С тази икона изтривате избрания албум

3 – Създаване на нов албум. Изпишете името на новия албум и запишете с бутон Запази

Да разгледаме действието на икона 1 – редактиране на албум

Редактиране на албум

Действие на иконите

4 – редактиране на изображение – с тази икона редактирате име и описание на конкретното изображение

5 – подредба на изображенията – с тази икона преподреждате реда на показване на изображенията

6 – изтриване на изображение – с тази икона изтривате изображението от албума

7 – меню за добавяне на нова снимка към албума. Напишете заглавие и описание на изображението, изберете снимка от вашия компютър /предварително оразмерена за интернет/ с бутон Преглед и запишете изображението с бутон Запази.

Съвет

За да не товарите излишно сайта си, преди качването на изображения в албумите, намалете снимките си. Така спестявате време за зареждане на снимката, което ще направи приятно разглеждането на албума ви. Никой не обича да чака минути да се зареди дадена снимка.

Размера не бива да надвишава 800 х 600 пиксела или като размер 200 килобайта. За оразмеряване на снимки клиентите най-често използват приложението на Microsoft Office – Picture Manager.

Безплатен сайт – вход и редакция на страници

Вход в админ система

След изработка на безплатен сайт, ние предоставяме данни за редакция на уеб сайта. Заредете адреса който сме ви изпратили в браузър.

Вход в админ системата

Вход в админ система

Изпишете точно паролата която сме ви изпратили. Системата има чувствителност към малки и големи букви, затова точно изпишете паролата каквата сме ви я генерирали. При успешно логване ще видите следния екран:

Успешно логване

Следва началния екран на админ системата. Изберете раздел Страници от горното хоризонтално меню.

раздел Страници

Ще се зареди екран с прилежащите вътрешни страница на сайта ви.

Вътрешни страници на сайта

Действие на иконите

1- редактиране на страница. При избора на тази икона влизате в режим на редакция на самата страница. След нанасяне на необходимите корекции за запис, използвайте бутон Запази в долната част на екрана или бутон Откажи за да излезете от режим на редакция, без да записвате направените промени.

2 – преглед на страницата в браузър.

3- подредба на реда на страниците. С помощтта на тези стрелки може да предвижите дадена страница нагоре или надолу в менюто с показвани връзки в уеб сайта си.

4 – изтриване на страница. С тази икона изтривате ненужна за вас интернет страница. Ако по някаква случайност изтриете страница, която после решите че ви е нужна, може да я възстановите като изберете от горния десен ъгъл Кошче

Възстановяване на изтрита страница

Безплатен сайт – описание и ключови думи

Гугъл резултати

Google търсачката чрез своя гугъл бот обхожда вътрешните ви уеб страници и прочита от тях текстовото ви съдържание. Затова е много важно страниците ви да са с достатъчен обем текстово съдържание. При представяне на резултатите Google показва името на страницата ви, съпроводено с кратко описание.

Гугъл резултати

Описанието е важна част за гласацията ви в гугъл резултатите. Това описание се попълва в админ панела, като с най-важни ключови думи опишете съдържанието на конкретната страница. Имайте впредвид, че колкото по-често бота на Гугъл среща ключовите думи в описанията и заглавията на страниците, толкова на по-челно място ще ви класира по търсене на дадена ключова дума.

Попълване на описание и ключови думи

Изберете раздел Страници. След това кликнете на иконата за редакция – редактирай информация на страницата

раздел Страници 

 Надолу в страницата ще се визуализира панел Мета данни с две полета за попълване –  поле за описание на страницата и поле за ключови думи. След което запишете с бутон Запази. Според съвременните принципи за индексация полето ключови думи не изграе голяма роля при класацията на сайтове в търсещите машини. По-голяма тежест има полето описание, както и самото заглавие на страницата. Ето защо е нужно поле Описание да бъде винаги попълнено с кратки думи описващи съдържанието на конкретната страница.

Описание и ключови думи

Обходете всички вътрешни страници на сайта си и попълнете тези важни полета, за да имате добра индексация на уеб сайта от Гугъл.

Безплатен сайт – вмъкване на връзка

Избор на страница

От горното хоризонтално меню изберете раздел Страници. След което изберете конкретната страница в която ще вмъкнете линк /връзка/  към друга страница или друг сайт.

Избор на страница

Текстов линк към друга страница от вашия сайт

кликнете в съдържанието на страницата, където искате да вмъкнете връзка / линк

Кликнете в съдържането на страницата

Отдясно има панел в който са показани изображения и линкове към вътрешни страница от уеб сайта. Изберете една от страниците и кликнете на Вмъкни линк. Резултата ще е:

Вмъкване на линк

Запишете промените с бутон Запази

Запис на промените

Линк към външен сайт

В нов прозорец отворете сайта или страницата от сайт, която искате да се зареди. Маркирайте адреса  /хипервръзка / и го копирайте.

Адрес / хипервръзка

Отворете страциа в която ще вмъквате връзка. Напишете текста, върху който ще кликнат посетителите на уеб сайта, за да се отвори друг сайт. Примерно напишете „прочетете тук“. Маркирайте текста и от иконите горе изберете Вмъкване / редакция на хипервръзка.

Напишете текст

Поставете копираното в клетка URL на хипервръзка. От поле Цел може да уточните как да се отваря връзката – в нов прозорец или в същия прозорец. Вмъкнете връзката с бутон Вмъкни.

Вмъкване на хипервръзка

Запишете промените в уеб страницата си. страницата

Безплатен сайт – вмъкване на изображение

бутон Изображения

Качване на изображение

Отворете административната част на безплатния уеб сайт. От горното хоризонтално меню изберете Изображения.

бутон Изображения

Предварително си подгответе изображенията които ще използвате, като ги намалите до нужния ви размер. Не използвайте големи изображения над 800 пиксела, тъй като ще забавите зареждането на уеб сайта си. С бутон Преглед изберете файла на изображението от локалния си компютър. Качето го с бутон Старт.

Избор на файл

Сега изображжението е вече качено на сървъра. При правилно действие то ще се визуализира на страницата /под albums.png/

Вмъкване на изображение в страница

От горното хоризонтално меню изберете бутон Страници. Изберете нужната страница в която трябва да се постави изображението. Като кликнете на иконата за страница, до името й.

Отваряне на страница

Кликнете в съдържанието на страницата. Изберете отдясно от менюто наличните изображения.

Вмъкване на изображение

Като се визуализира изображението, запишете промените си с бутон Запази.

Запис на страницата

Вмъкване на картинка и връзка

Качване на картинка на сървър
Качване на картинка на сървърВ урока ще се запознаете с начина на качване на картинка /снимка, изображение/ на сървъра и вмъкването й в уеб страницата на сайт

прочети ощеВмъкване на картинка и връзка

Подобни статии за изработка на сайт

пакет Туризъм за туристическа агенция

Пакет Хотел - част 1

Влезте в админ системата на уеб сайта си и отворете пакета за Хотели / според вашите нужди иконата може да има друго име/. Ще ви се отвори следния прозорец
Пакет Хотел - част 1

Действието на иконите е следното:
 

 

  • 1 – пускане на публикация на дадена оферта /обява/
  • 2 – спиране от публикация на оферта /обява/
  • 3 – въвеждане на нова оферта
  • 4 – редактиране на съществуваща оферта
  • 5 – изтриване на оферта

за икони 1, 3, 4 и 5 е необходимо първо да маркирате офертата за която искате да се изпълни дадено действие. На изображението това е показано с т. 6 Първо давате отметка на офертата и после оперирате с нея / публикация, снемане от публикация, редактиране или изтриване/

т. 7 – меню на компонента – тук са разположени връзки към оферти, категории, клиенти и др.

Да разгледаме как се внася нова оферта

Кликнете на икона 3 – Нова, зарежда се прозорец за данни
Хотели - част 2

област 1 съдържа в себе си задължителни полета за конкретната оферта. Попълнете ги.
област 2 е икона за качване на нови снимки към библиотеката. Оттук качете свои снимки които ще съпровождат офертата
област 3 – изберете кое изображение да е малък тъмпнел за показване в списъка с оферти
област 4 – за добра индексация в Гугъл, попълнете описание и ключови думи за конкретната оферта

Останалите полета в различните табове А, Б, В, Г, Д и Е ги попълвате по желание – ако не са попълнени в листването на офертите не се появяват. 

Хотел - част 3

Трябва да се отбележи, че качените снимки трябва да бъта избрани и вмъкнати към конкретната оферта от раздел Г чрез кликане на снимката и натискане на бутон Добави/Insert.

Модул Галерия 2 /Datso Gallery/ през админ панел

модул Галерия 2

Влезте в админ панел и изберете иконата за галерия.

Ще се отвори административната част на галерията.

модул Галерия 2

Тук се визуализират всички снимки качени във вашия уеб сайт. Да разгледаме иконите в горната част

Икони

1 – за публикация в сайта на дадена снимка – ако е публикувана на нейния ред има зелена чавка
2 – за спиране от публикация /снимката не е видима в сайта/ – на нейния ред се показва червен хикс
3 – за преместване на снимка от една категория в друга
4 – за одобряване на снимка /използва се когато потребителите на сайта имат права да качват снимки в галерията/
5 – за качване на нова снимка
6 – за промяна на снимка
7 – за изтриване /премахване от сървъра/ на снимка

За да използвате всяка една от тези икони с изключение на 5, е необходимо първо да маркирате снимката за която искате да изпълните даден действие като на нейния ред кликнете на чек бокса пред името й.

Икона 5 – добавяне на нова снимка в галерията

Стандартно качване

Въведете име на снимката и изберете категорията в която искате да се запише. В полето описание, може да въведете текст който ще се показва на потребителите на уеб сайта при разглеждане на тази снимка. Полето Автор не е задължително. От поле снимка изберете бутон Преглед и укажете снимка от вашия компютър. За качване на избраната снимка потвърдете с бутон Качване.
 

Виц за отмора

Какво казва детето на програмист, като се роди?
Hello World!