Интро и пълна статия

Създаване на интро

Тук ще покажа как се прави интро на една статия

Отново сме в раздел Страници. Изберете от горното меню Съдържание – Статии. Изберете икона Добавяне. Да предположим че имате в сайта си раздел Новини в който са събрани различни статии в една категория. В процеса на изграждане на сайта вие вече знаете кои страници са групирани в категория и кои са т.нар. самостоятелни страници.

Целта на този урок е да създадем страница която ще се показва в сайта в категория от статии. Примерно Новини. Новините са изградени така че на екран се показват началния текст на всяка страница и следва бутон Продължи или Още. След като посетителя кликне на този бутон се отваря пълния текст на дадена новина. Краткия текст, който се показва в общото представяне на Новините наричаме интро.

Създаване на интро

 

В поле заглавие напишете името на статията. От падащото меню изберете Раздел и Категория в която да се запише новата статия. В полето изпишете текста за страницата. Там където искате да приключи интрото кликнете с маркера в края на реда с текст и изберете бутон Продължение. На екран ще се появи /вижте червената линия/ една тъмно сива линия, която указва че дотук текста ще се показва в интрото на Новините.

Запишете страницата, тя автоматично ще е вече в сайта в избраната категория.

 

Секция Контакт

Контакт

Тук се настройва и действието на контакт формата в сайта

От бързите икони в Начало изберете Контакт икона Контакт. Ще ви се зареди нов екран

Контакт

В зависимост от изработката на вашия сайт тук може да имате заредени няколко страници за контакт. Важно е да отбележа че оттук се зареждат и данните във вашата форма за контакт. Кликнете на името на един от изброените контакти. Зарежда се нов екран:

Редакция контакт

 

Тук може да редактирате попълнените полета. Ако е необходимо да промените имейла на който получавате данните от формата за контакт е нужно да промените поле Е-поща. Изписания тук имейл е имейла на който идват данните когато потребител на сайта попълни формата за контакт.

Дясна част

Параметри контакт

В дясната част присъстват параметри на формата за контакт. Тук може да отбележите кои полета да са видими във формата за контакт и кои полета да не се виждат.

 

Секция Превод

Избор на меню Превод

За да влезете в секция Превод на сайт, изберете иконата Превод

Избор на меню Превод

Зарежда се модула за езичност на сайта. Цялото съдържание на сайта е събрано в групи. От падащото меню Eзици избирате езика за който ще превеждате дадена уеб страница. В падащия списък Елементи се показват различни групи със сайтово съдържание.

Модул езичност на уеб сайт

Структурирането на групите е следното:

 • Categories – наименования на категориите
 • Contact – страници за контакт
 • Contents – статични и динамични страници в сайта
 • Menus – менюта, бутони и линкове
 • Modules – модули, заглавия на панели
 • Pools – заглавие на анкета
 • Pools:optoins – въпроси в анкетата
 • Sections – название на секции в сайта

Изберете това, което искате да преведете – пр. статична страница от група Contents. Пускате падащото меню и кликате на групата Content. Зареждат се всички ваши страници в сайта. Кликнете на името на страницата, която искате да редактирате.

Превод на уеб страница

 • 1 – бутон за копиране, ако искате името да е същото както в бълг.версия. Ако искате заглавието на страницата да е друго, попълнете клетката на долния ред Превод. Този бутон използвайте да дублирате първоначално съдържанието на страницата в раздел Етикет. След дублирането вече може само текстовата информация да преведете.
 • 2 – бутон за изтриване на заглавието или съдържанието, което сте въвели
 • 3 – изберете на коя версия език да се показват въведените текстове

След като приключите с превода на страницата, използвайте иконата за запис за да запишете направените промени бутон Save

Важно

В зависимост от вида пакет сайт, който използвате може да имате и други групи в падащото меню Елементи. Пр. ако имате пакет Каталог или Магазин, там ще ви се покажат групи за продуктите, за тяхното описание и т.н. Редактирането им е същото както в показания пример за статична страница.

Модул Галерия 1 /Easy Gallery/ през сайта

Добавяне категория

Влезте в сайта си и се логнете с административните си данни в панел Вход.

Влезте в галерията

До снимките ще ви се визуализират следните икони:

1

Добавяне категория

Добавяне на нова категория в галерията

2

Редактиране категория

Редактиране на категория или снимка

3

Изтриване

Изтриване на категория или снимка

4

Качване на снимки в категория

 

Действиe на иконa 1

Добавяне на категория

 

Действиe на иконa 2

Икона 2 променя своето значение в зависимост от това, къде се намирате. Т.е. ако сте в страницата с изброените категории, при натискането й, ще се появи меню с данните за редакция на категориите. Ако сте в страница за преглед на снимка, ще се появи меню за редактиране на параметрите на самата снимка. След всяка редакция е необходимо да използвате бутон Запис или Отказ.

Действиe на иконa 3

Аналогично е действието и на икона 3 – за да изтриете категория, заредете страницата с изброените категории. За да изтриете конкретна снимка, заредете я за преглед и натиснете икона 3. Преди действие изтриване, се зарежда въпрос за потвърждение на действието изтриване.

Действиe на иконa 4

След като сте създали нова категория или искате да добавите снимка в съществуваща вече категория избирате икона 4.

Качване на снимки

Важно: След уточняване на всички полета в менюто, задължително използвайте иконата-бутон в горната част за качване на снимката на самия сървър.

Модул Галерия 1 /Phoca Gallery/ през админ панел

Онлайн галерия

Менажер панела се намира на адрес – http://вашия-домейн/administrator

Логвате се с админ данни

От иконите избирате Галерия. Админ системата на онлайн галерия 1 е изцяло на български език. Разделена е в отделни секции, което прави работата с админ панела много интуитивна и лесна. 

Онлайн галерия 

Началният екран на админ панел /екран 1/ включва в себе си бърз достъп до всички секции – снимки, категории, теми, оценка за категории, оценки за снимки, коментарии и информация за приложението.

Категории в галерия

Категории /екран 2/ – всички налични категории се визуализират в табличен вид, който дава бърза справка за наличните категории в онлайн галерия, публикация, номер, оценка, брой прегледи на категорията и достъп до нея от потребители. Горната лента с икони – публикуване, скриване, изтриване, редакция, добавяне ще ви помогнат да администрирате категориите, като предарително чекнете чек бокса до името на категорията върху която ще извършвате промяна. Както се вижда от екрана, възможно е така да се настроят категориите, че да не са видими за всички потребители на Вашия уеб сайт. Възможно е да настроите дадена категория да е видима само за регистрирани потребители, като просто промените състоянието и в колона Достъп. Възможна е преподредба на визуализацията на категориите във Вашият динамичен сайт. Това се осъществява с помощта на малките зелени стрелки в колона подредба или чрез номерацията им до всяка категория, като след преномерирането кликнете на иконката дискета в горната част на таблицата.

Редакция категории в галерия

Редакция или добавяне на категория /екран 3/ – при добавяне или редактиране на категория от онлайн галерия имате на разположение следните полета – заглавие, псевдоним /SEO заглавие/, избор за категория или подкатегория, статус на публикация, подредба, достъп и права на потребители, автор, дата, описание за снимката. Описанието на всяка категория и снимка в онлайн галерия е съпроводено с уеб базиран редактор, работещ на принципа на Word, така че в описанието може да включите не само текстова информация, а и таблици, графики или флаш. Може да форматирате текста по най-добрия начин за представянето му.

Снимки в галерия

Раздел Снимки в админ панела /екран 4/ – тук са представени всички снимки от онлайн галерия в табличен вид. Той ви дава бърз преглед на информация за снимките – тъмпнел, име на файл, публикация, достъп на потребители, категория, оценки и брой прегледи. В горната част на екрана има икони с помощта на които може да приложите различни функции върху всяка една снимка. За целта е нужно да маркирате снимка / с чек бокс-а пред нея/. Може да публикувате, скриете, изтриете или редактирате дадено изображениев онлайн галерия. В средната част на екрана има на разположение филтър за търсене по дума, както и две падащи менюта с които може да изберете кои снимки да се визуализират на екрана – снимки от дадена категория, или снимки в състояние публикация. Добавянето на снимка в онлайн галерия или пакет от снимки от файл тип zip става с горната икона Добавяне. Икона Предпочитания ще ви даде възможност да промените настройки на категория или снимки във Вашия уеб сайт – размер, ефект на визуализация, показване или скриване на име и описания, както и много допълнителни опции влияещи върху показването на снимките в динамичен тип сайт.

Добавяне на снимка в галерия

Добавяне или редакция на снимка /екран 5/ – на разположение са следните полета – име, псевдоним /SEO заглавие/, статус публикация, избор на категория, подреждане, видео код за клипче от YouTube, връзка на снимката с външен сайт, както и описание с уеб редактор. Отново може да ползвате всички предимства на редактора – вмъкване на текст и форматиране, флаш, таблици, графики и т.н.

Оценка на снимка в галерия

Оценка на снимки /екран 6/ – ако при изработка на онлайн галерия е предвидена възможност за гласуване от потребители, тук ще имате достъп до оценките дадени във Вашият уеб сайт за всяко едно изображение в онлайн галерия. Може да изтриете дадени оценки с помощта на икона Изтриване в горната част на екрана.

Коментари в галерия

Коментари /екран 7/ ще е налична, ако при изработване на уеб сайт с онлайн галерия е предвидена възможност за подаване на коментари към снимките. В този раздел ще имате достъп до всички подадени мнения и коментари. С горните икони може да редактирате, скриете, изтриете или добавите нови.

 

Виц за отмора

- Миналата седмица се ожених!
- Поздравления! И тя ли е програмист?
- Не.
- Опа...че тогава за какво си говорите?!