Фактури за сайт

Онлайн фактуриКомпонент за уеб сайт. Създаване, разпечатване и съхраняване на проформа фактура от потребителите.

Изработване на допълнителен елемент към динамичен уеб сайт за генериране на проформа фактура. Чрез тази функционалност ще предоставите възможност на своите посетители на сайта да поръчат дадена услуга или продукт, като за целта генерират хроформа фактура за плащане. Във фактурата се отбелязва датата на заявка и автоматично се генерира файл тип pdf за печат. Генерираните фактури се съхраняват в профила на потребителя за евентуалното им по късно използване или за справка за плащанията към вас.

Модул за фактури: 40 лева

Компонента е предвиден за ползване от потребители на сайта. Предназначен е за сайтове, които имат набор от предлагани услуги или продукти със точно определена цена. През административният интерфейс се създават групи от артикули /услуги или стоки/. Във всяка една създадена група участват предварително описани със своите имена и цени отделните артикули.

Потребителска част

В потребителската част има два линка. Линк за създаване на фактура, при който потребителя избира желаните от него артикули. Данните на артикулите са представени с име, описание и цена. Всеки един артикул има поле за количество, което се управлява със стрелки за увеличаване и намаляне. Под таблицата с артикулите има ред за общата стойност на поръчката. Когато клиента е готов с избора на артикули, попълва своите данни за фактуриране – име фирма, булстат, адрес и МОЛ. Тези данни се записват и се генерира проформа фактура. Изпраща се уведомителен мейл към администраторите на сайта поръчката и за генерираната фактура.

Вторият линк е именно линка за преглеждане на създадените вече фактури. Генерираните фактури нямат възможност за корекция, а само за преглед и печат. За целта се генерира файл тип pdf, който може да се прегледа на екран, да се запише локално на компютъра на посетителя или да се изпечата.

Административна част

Богата административна система на компонента. Разполага с различни екрани, както за самите генерирани фактури, така и за въвеждане на стойности и характеристики.

Eкран 1 – намален екран на админ системата, включваща препратки до всички раздели. Екран 2 – списък на генерираните фактури от потребители. Екран 3 – преглед на генерирана фактура с два раздела – данни за фактуриране и поръчани артикули. Екран 4 – раздел Артикули, тук са въведени всички услуги или продукти. Екран 5 – раздел Отстъпки, възможно е да се добавят отстъпка при поръчка. Екран 6 и 7 – раздел Видове и Елементи, тук се създават групи от артикули. Екран 8 – Цветове, тук може да настроите в какви цветове да се визуализира формата за поръчка.

Подобни статии за изработка на сайт


Виц за отмора

Обява от хакер:
'Изгубена е болонката на моята приятелка. Който я намери и върне - ще получи година безплатен интернет при който и да е провайдер.