Темплейт за сайт

Темплейт за сайтТемплейт за сайт / нарича се още тема, кожа, шаблон, макет/ е съвкупност от файлове, които визуализират съдържанието на сайта. Темплейтът за сайт представлява пакет от файлове за графичните елементи като бутони или менюта, съдържа файлове със записи за използваните цветове, шрифтове и т.н., и файлове в който е внесен код за самия сайт.

Изработката на дизайн за сайт е бавна и отнемаща време задача. Може да отнеме толкова време, колкото и време отнема изграждането на съдържанието за сайта. Тъй като изразходването на време при изработка на сайт е пряко свързано с неговата цена, то в съвремието ни съществуват световни борси за темплейти за сайтове, в които стойността им е ниска, тъй като се продават на много клиенти. На практика да се изработи темплейт само за един клиент е не винаги заслужаваща инвестиция.

При започване на процеса изработка на сайт, първата стъпка е избор на платформа или система за сайта. Самата CMS и админ система ще послужи да се създаде съдържание на сайта – страници, бутони, менюта. След като се избере система за сайт е възможно да се избере и темплейт. Особеното при изработването на сайт е, че всеки темплейт с дизайн е предназначен за дадена система. Т.е. не може да се ползва какъв да е темплейт, а е нужно да се изплозва темплейт за самата система. Това е така, тъй като във файловете на темплейта има вградени кодове, които осъществяват моста между кода на сайта /бутони, страници, категории/ и екранизацията им с темплейта. Разбира се има похвати с които е възможно един темплейт да се преработи /в кодовата му част/ така че да стане приложим за друга система.

Дизайнът или темплейтът е самата графична визуализация на текстове, снимки, съдържание на сайт. Т.е. едно и също съдържание на сайт може да изглеждат по различен начин на екран, благодарение на различен темплейт. Аналогично на боядисването в къщи – боята нанесена върху стените просто им дава визия, но не ги променя като например да станат по-къси или по-дълги стаите. Така е и с темплейтите, те само оцветяват и разполагат на определени места текстове и снимки, извлечени от системата за сайт. Така написано става ясно от самосебе си, че темплейта може да се променя по всяко едно време, както в цветово отношение, така и в отношение на използваните изображения за фон, бутони и т.н. украсителни елементи.

Когато закупуваме темплейт, ние получаваме компютърни файлове. Тях прилагаме към избраната и инсталирана система. В резултат на това може първоначално бутоните да си били червени /по избор на дизайнера/, но по желание на клиента да ги направим зелени и квадратни например. Като цяло колкото по-малко промени има по темплейта, толкова по-добре изглежда сайта, тъй като дизайнерът е съчетал визията с разположението и стила както на бутоните, така и на останалите елементи от дизайна.

За да се демонстрира един темплейт за сайт, дизайнерът прилага демо версия в която показва примерно съдържание – бутони горе, вляво, текстове и т.н. Това не означава че точно така трябва да се изработи сайта, нито пък че и вашето съдържание ще е такова ако ползвате този темплейт. Това е просто демонстрация. В нея се показва къде ще са разположени навигационните бутони, къде ще се визуализират другите менюта, съдържанието на страницата, както и допълнителните украсителни елементи.

Някои клиенти се объркват от демонстрациите на темплейтите и казват „този темплейт не го харесвам защото горе има само три бутона, а аз искам да имам шест“. Броя на страниците, бутоните и т.н. се определя от администрацията на системата, т.е. с нейна помощ ние ще създаваме съдържание за вашия сайт. Така на един следващ етап, ако вие през администрацията създадете нова страница, то бутона с линк към нея автоматично ще се появи в темплейта, защото в самия темплейт за сайт има код който извлича имената на страниците и ги визуализира като бутони. Затова преглеждайки темплейтите се абстрахирайте от тяхното демо съдържание, защото вашето съдържание ще е това което вие желаете, а не това което е демо-то. На практика ние демо съдържание не получаваме, при покупка на темплейт ние получаваме само файловете за визуализация, както и лиценз за използването им.

 

Виц за отмора

Потребител: Не ми работят цифрите на клавиатурата, помогнете.
Админ: Натиснете numLock.
Потребител: Вече десет пъти го натиснах.
Админ: А, трябва нечетен брой пъти!