Статистика за сайта

Статистика за сайтаДинамичен панел за сайт в който се визуализира на екран статистика за посещенията на сайта.

Представяме ви панел за графична статистика за уеб сайт. Твърде често при изработка на сайт, се поставя видим брояч, отчитащ броя посетители. Този панел за статистика на динамичен сайт е визуализация на дневни, седмични и месечни посещения. Броячът се състои от скриптове, отчитащи броя на посетителите на сайта. Практически е приложим за всички езици, тъй като в настройките на модула се изписва с думи, визуализацията на екрана – примерно Статистика за днес, Статистика за тази седмица и т.н.

Описание на Панел за статистика на сайт

Независим панел за вашия уеб сайт. Отчита посещенията за днес, вчера, през седмицата и през месеца. Визуалириза резултатите на екрана като графика в зависимост от отчетения брой. Панела има изключително удобство за визуализация. При изработване на сайт, това е неоспоримо предимство. Когато модула има свои настройки и възможност за модифиции на външните му изображения, той лесно може да се адаптира към дизайна на сайта, така че да пасва на цялостното му излъчване.

  • 18 различни визуализация на цифрите изобразяващи броя посетители
  • избор за показваните статистики – днес, вчера, тази седмица, миналата седмица, месец, общо
  • показване на допълнителна информация – IP адрес, използван браузър, дата на текущия ден

Изображения за брояч на сайт

Статистика за сайт

Изображения за иконите от статистиката

Икони за статистика на сайт

 

Настройки в административния модул

  • названия на статистиката по ден, месец, седмица
  • възможност за промяна на дизайна на иконите
  • възможност за промяна на вида на брояча

 

Цена за изработка на панел за статистика

Цена за инсталация и настройка на модула – 20 лева

Виц за отмора

15-ти век. Стои принца, чака писмо от любимата. Три дни и три нощи чака.
Пристига пощенски гълъб. Щастливият принц развълнуван отваря писмото. А там: 'Точа мечове. Изгодно.