Сайт ефект със снимки

Ефекти за сайт със снимкиИзработване на ефект за сайт с възможност за задаване на текст и линк за всяка една поотделно.

Специалните ефекти за изработване на уеб сайтове се състоят най-често от снимки /изображения/ придружени с рекламен текст. Така с помощта на един модул имате един съвременен ефектен сайт. Такъв ефект със снимки ще ви опишем тук. Моля прегледайте демо версия, в която са представени 5 ротиращи се снимки.

Модула за ефекти със снимки има множество настройки. В демо версията е показан един от вариантите на визуализация – чрез изобразяване на цифри, които се сменят при сменяне на самите снимки. При изграждане на динамичен сайт може да се настроят още два начина на визуализация – с малки точки /кадратчета/ или със малки тъмпнели от изображенията. Предвидена е възможност при направа на сайт да се настрои позицията на стрелките за превъртане на изображенията – те може да са отгоре или отдолу под изображението, както и върху самото изображение /както е в демо варианта/.

Прекрасен модул със скриптове за ротиране на изображения!

Вградени 31 скрипта за ефекти. Част от тях са: линейно показване, показване на кубчета, на спирали, ротационна визуализация, преливане в цветове и т.н. И това не е всичко – възможна е настройка при която ефектите се сменят на произволен принцип и всяка снимка се зарежда с нов ефект! Това може да видите в демо версията.

В модула за изработка на ефекти за сайт има параметри за настройка и промяна на цветове и използвани размери и шрифтове за текстовете. Настройка за позицията на модула – подравняване вляво, централно или дясно. Настройване за начина на отваряне на линка в нов прозорец или в същия прозорец. Възможност за увеличаване или намаляне на времето на ротиране /в милисекунди/.

Описание на ефекта за динамичен уеб сайт

Ефекта за сайт се състои в показване на снимки в уеб сайта, като всяка една снимка се показва с кратко текстово изречение или заглавие и с връзка към страница в сайта /възможна е и връзка към друг сайт/. Всяка една снимка може да има различен линк към различна уеб страница или пък интернет сайт.

Настройки на ефекта за сайт в административния модул

  • размер на полето във височина и ширан, което ще заема ефекта в сайта
  • възможност за рамка на изображението,зададен цвят и зададена дебелина
  • време на пауза между снимките, както и избор на определен ефект от 31 вградени скрипта
  • възможност за корекция на размер и цвят на шрифта на заглавие и текст
  • настройка за визуализация на малки изображение или превъртане със стрелки

Цена за изработка на ефект със снимки

Цена за инсталация и настройка на модула – 30 лева

 

Виц за отмора

- По какво човека прилича на компютъра?
- Също като компютъра на млади години човек има достатъчно хардуер и малко софтуер, на старини софтуер в изобилие, но все не достига хардуера.