Админ система за сайт

Админ система за уеб сайтАдмин система или с други думи система за управление на съдържанието /CMS/ това е софтуер, които се инсталира на вашия сървър и чрез който вие ще редактирате съдържанието на своя динамичен уеб сайт. Чрез него ще публикувате нови интернет страници в уеб сайта си, ще организирате менюта, ще качвате снимки, текстове и т.н.

Безспорно работата с админ панел, вместо писане на код с необходимите познания, е много съвременно решение и в днешния век почти всички сайтове използват CMS система. Администрацията на сайта ви позволява да разглеждате и управлявате съдържанието на своя уеб сайт чрез прост уеб интерфейс без да се налага да редактирате ръчно HTML код или CSS стил.

Функционалността на всяка администрация за сайт е различна и в нея варират различни елементи върху които може да въздействате. Казано накратко различните системи осигуряват различен контрол върху сайта – редакция на съдържание, менюта, потребители, публикации и т.н. Като цяло колкото повече контрол върху достъпа осигуравят, толкова и самата CMS система е по-сложна. Елементарните администрации имат възможност само за редакция на информацията в съдържанието на дадена страница, докато по-сложните административни инструменти могат да ви осигурят редакция дори и на цветовете на дизайна.

Административният панел е разположен отделно от самия сайт, обикновено в отделна директория пр. в папка admin. Достъпването му става като се зареди адреса и се логне потребителя с потребителски данни. Така на практика за да редактирате своя сайт е нужно да имате единствено достъп до интернет. Разбира се и свободно време 🙂 Не са нужни технически или програмни умения.

Ние работим със системи ImpressPages, Joomla, WordPress, Drupal и др.

Всеки един уеб сайт, независимо от начина на изработка, може да му се прикачи админ система за редакция или минимум админ редактор. Малки фирмени или информативни сайтове не се нуждаят от мощни административни системи като Joomla или WordPress. Инсталирането на такава CMS система би затруднило редактирането на сайта от неспециалисти, тъй като самата адиминстрация изисква известни технически познания. За такъв тип сайтове обикновено е напълно достатъчно да се вгради към съществуващите страници административен редактор, с чиято помощ дори и малко дете би могло да осъществи редактиране на сайт – текстове, снимки, таблици. В тези случаи използваме вграждане на администрация на ImpressPages. Тя се характеризира с изключително опростен интерфейс и на практика всеки който може да борави с фейсбук например, би могъл съвсем успешно да извършва редактиране и поддържане на сайт

Каква е разликата между админ панел и админ редактор?

Админ панел и админ редактор са различни понятия. Админ панела контролира изцяло сайта – съдържание, менюта, бутони, панели и др., докато админ редактора са инструменти както например в програма Word с чиято помощ може да се осъществи редакция на съдържание на страница в сайта. Обобщено административния редактор ще ви позволи редакция на самите текстове и изображения на сайта, а админ панел или админ системата ще ви позволят редакция на менюта, панели, езици. На практика всеки админ панел има вграден в себе си уеб редактор, но освен него предоставя и възможност за добавяне или изтриване на нови страници, премахване или редактиране на менюта и др.

Цена за добавяне на админ панел или админ редактор към съществуващ сайт

Цената за добавяне на админ система или админ редактор към съществуващ сайт варира от 180 до 380лв., в зависимост от възможностите му за редакция. За да получите цена за добавяне на администрация е нужно да се свържете с нашите специалисти, за да рагледат вашия текущ сайт и съответно да ви предложат варианти във финансов и функционален план.

 

Виц за отмора

Как да върнем младите хора към религията?'
Отговор:'Пуснете безплатен WiFi в църквите