Изработване на сайт

Въпроси свързани с начина и етапите в процеса на изработване на сайтове.


Виц за отмора

Потребител: Не ми работят цифрите на клавиатурата, помогнете.
Админ: Натиснете numLock.
Потребител: Вече десет пъти го натиснах.
Админ: А, трябва нечетен брой пъти!