Изработване на сайт

Въпроси свързани с начина и етапите в процеса на изработване на сайтове.


Виц за отмора

15-ти век. Стои принца, чака писмо от любимата. Три дни и три нощи чака.
Пристига пощенски гълъб. Щастливият принц развълнуван отваря писмото. А там: 'Точа мечове. Изгодно.